สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

1. ถ้ำแก้วโกมล

ตั้งอยู่เขาดอยถ้ำ เดิมชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย หรือถ้ำแม่ลาน้อย ต่อมา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตร
เมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้พระราชทานนามว่า "ถ้ำแก้วโกมล"
ชาวบ้านนิยมเรียกว่า 
ถ้ำน้ำแข็ง เพราะความขาวแวววาวของผลึกแร่แคลไซต์
ที่เคลือบฉาบผนัง
ภายในถ้ำงดงามราวเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งพบเพียง 3 แห่ง
ในโลก คือ ที่แม่ลาน้อย
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน

เดินทาง : ท่านสามารถเดินทางจากที่พักไปยังถ้ำแก้วโกมลได้โดยรถยนต์
หรือ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งห่างจากที่พัก 1 กิโลเมตร โดยขับผ่านโรงพยาบาล
อำเภอแม่ลาน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าทางไปบ้านห้วยมะไฟ จากนั้นเลี้ยวขวา
แล้วตรงไปประมาณ 500 เมตร จะถึงจุดจอดรถ จากนั้นท่านสามารถ
โดยสารรถบริการเดินทางไปยังถ้ำ ซึ่งห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร


ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
                 (ราคานี้รวมอัตราค่ารถบริการรับ-ส่งขึ้นสู่ถ้ำแล้ว)

ติดต่อ   :
วนอุทยานแก้วโกมล ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
                 จ.แม่ฮ่องสอน  58120

โทรศัพท์ : 053- 612078 

2. อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในปี พ.ศ. 2529  มีเนื้อที่ ประมาณ
292 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น กวางผา เลียงผา กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง หมีคน หมีควาย เสือโคร่ง เสือดาว
เสือไฟ เสือปลา หมาป่า หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี นกขุนทอง
ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกเขา เป็นต้น

เดินทาง  : 
ไปตามทางแยกเข้าบ้านวังคันประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตฯ จะมีสะพานแขวนข้ามแม่น้ำ
ลาน้อย และมีธรรมชาติสวยงาม สามารถเริ่มพายคายัก
ตรงจุดนี้ก็ได้

ติดต่อ   :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา อ.แม่ลาน้อย
                จ.แม่ฮ่องสอน 58120 

โทรศัพท์ : 056 14292-3 ต่อ 706, 707

3. ไหว้พระวัดแม่ปาง

เดิม ชื่อ "สำนักสงฆ์ป่าริมธาราวาส" ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปาง ตำบล สันติคีรี ห่างจากอำเภอแม่ลาน้อยประมาณ
12 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินทางไปโดยใช้เส้นทาง
ถนน 108 สายแม่ลาน้อย - ขุนยวม วัดแม่ปางมีอุโบสถที่วิจิตร
สวยงาม ใช้เวลาสร้างนานกว่า 10 ปี รวบรวมเอาจุดเด่น
ทางศิลปะของทางล้านนา ล้านช้าง ไทใหญ่ และ ไทยภาค
กลางมาผสมผสานรวมกัน


ติดต่อ : วัดแม่ปาง เลขที่ 88  หมู่ที่ 1 ต.สันติคีรี
              อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน


4. อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ตั้ง อยู่ในอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ
ทุกประการ ทั้งมีความสวยงาม และ ความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติ มีคุณค่าทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์
มีภูมิประเทศเป็นช่องเขาขาด มีหน้าผาสูงชัน และแคบมี
น้ำที่คดเคี้ยว นักท่องเที่ยวมักไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ล่องแก่ง พายเรือยาง หรือล่องคายัคในลำน้ำแจ่ม


ติดต่อ    : อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตู้ ปณ.2 ต.หางดง
                  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  50240

โทรศัพท์  : 081-6021290

อีเมล     : obluang@fca16.com
5. สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว

หรือ สวนสนบ่อแก้วตั้งอยู่บนเส้นทางสายฮอด - แม่สะเรียง
กิโลเมตรที่ 36 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อ
ทำเยื่อกระดาษ เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และ
ยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศชื้น และเย็น
ตลอดปี มีทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 


ติดต่อ : สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร
             ที่ 36 ถนนสายฮอด – แม่สะเรียง หมู่ที่ 8
             ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

6. ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ


อยู่ ในเขตวนอุทยานทุ่งบัวตอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สุรินทร์ บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง
ประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับ
ซับซ้อนคล้ายคลื่นในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯ
จะมีป่าธรรมชาติและป่าสนปลูกขึ้นสลับกัน กรมป่าไม้
ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542


ติดต่อ   :
วนอุทยานทุ่งบัวตอง ต.แม่อุคอ  อ.ขุนยวม
                จ.แม่ฮ่องสอน   58140

โทรศัพท์ : 053-612996  


อีเมล    :  reserve@dnp.go.th

7. ชมแปลงปลูกกาแฟ STARBUCKS ที่หมู่บ้าน
กะเหรี่ยงห้วยห้อม


สวน เกษตรห้วยห้อม เป็น 1 ใน 8 หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริม
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บนดอยหนาวแห่งนี้มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
พร้อมพาชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง และละว้า ซึ่งปลูกพืชผัก
อย่างข้าวแมคคาเดเมีย อะโวคาโด ผักเมืองหนาว รวมทั้ง
เมล็ดกาแฟอารบิกาสำหรับกาแฟสตาร์บักส์ (Starbucks)


เดินทาง : ท่านสามารถเดินทางไปที่ตำบลห้วยห้อมด้วยเส้นทางสาย 1266 ประมาณ 20 กม. ซึ่งมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงเล็กๆ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


ติดต่อ : หมู่บ้านห้วยห้อม (Ban Huai Hom)
              ม.1 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

  

เฮินไต รีสอร์ท Hern tai resort

บริการรีสอร์ท ที่พักในอ.แม่ลาน้อย
ห้องพักทุกห้องจะเห็นวิวสวยงาม พร้อมเต้นท์ให้บริการ
สำหรับผู้ที่ชอบการแค้มปิ้ง ท่ามกลางธรรมชาติกลางขุนเขาเมืองแม่ฮ่องสอน
ใกล้ชิดกับทุ่งนาและรวงข้าว ที่นี่คุณสามารถทดลองดำนากับชาวนาตัวจริง
Like!  0 
Bookmark and Share
เฮินไต รีสอร์ท 420 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
herntairesort@hotmail.com
(T) 0869153555 / 053-689 033